Bàn giám sát điện thoại

Bàn giám sát cuộc gọi PANASONIC KX-DT390X

Mã SP: KX-DT390X
2.385.000 đ 2.650.000 đ Giảm: 10 %

Bàn giám sát ADSUN DSS-832 cho tổng đài GX832PC

Mã SP: DSS-832
1.138.500 đ 1.265.000 đ Giảm: 10 %

Bàn giám sát Grandstream GXP2200EXT

Mã SP: GXP2200EXT
2.576.000 đ

Bàn giám sát 60 phím PANASONIC KX-NT305

Mã SP: KX-NT305
3.564.000 đ

Bàn giám sát 12 phím PANASONIC KX-NT303

Mã SP: KX-NT303
1.425.600 đ

Bàn giám sát điện thoại IP NEC IP4WW-60D DSS-A console (BK)

Mã SP: IP4WW-60D DSS-A CONSOLE (BK)
2.150.000 đ

Bàn giám sát Panasonic KX-NT505

Mã SP: KX-NT505
4.124.000 đ