Bộ chia truyền hình cáp

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 1 ra 2

Mã SP: PACIFIC-1-2
35.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 1 ra 4

Mã SP: PACIFIC-1-4
170.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 1 ra 3

Mã SP: PACIFIC-1-3
45.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 1 ra 6

Mã SP: PACIFIC-1-6
185.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 1 ra 8

Mã SP: PACIFIC-1-8
205.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4214AP

Mã SP: 4214AP
486.850 đ 535.000 đ Giảm: 9 %

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4212AP

Mã SP: 4212AP
451.200 đ 470.000 đ Giảm: 4 %