Bộ chuyển đổi cho tổng đài

Gateway giao tiếp IP 16 cổng TA1610

Mã SP: TA1610
15.520.000 đ

Card GSM gateway 2 SIM TG200

Mã SP: TG200
8.472.000 đ

Gateway giao tiếp IP 4 cổng FXO TA410

Mã SP: TA410
5.520.000 đ

Gateway giao tiếp IP 8 cổng FXO TA810

Mã SP: TA810
9.310.000 đ

Cổng giao tiếp E1 YEASTAR TE100

Mã SP: TE100
18.740.000 đ

Gateway 4 cổng GRANDSTREAM HT814

Mã SP: HT814
2.714.000 đ

Gateway 8 cổng GRANDSTREAM HT818

Mã SP: HT818
4.830.000 đ

Gateway 4 cổng FXO Synway SMG1004

Mã SP: SMG1004
6.831.000 đ

Gateway 4 FXO + 4 FXS Synway SMG1008 4O4S

Mã SP: SMG1008 4O4S
11.150.000 đ

Gateway 8 cổng FXO Synway SMG1008

Mã SP: SMG1008
10.580.000 đ