Hệ thống đo nhiệt độ hình ảnh nhiệt

Mã SP: IPC6021-TH13-S
450.000.000 đ