Pin bộ đàm Kenwood KNB-65L

Mã SP: KNB-65L
143.000 đ

Pin bộ đàm Vertex Standard FNB-V113Li

Mã SP: FNB-V113LI
285.000 đ

Pin bộ đàm Vertex Standard FNB-V134Li

Mã SP: FNB-V134LI
285.000 đ

Pin LI-THIUM bộ đàm Motorola HNN9013D

Mã SP: HNN9013D
684.000 đ

Anten hàng hải Diamond MV150

Mã SP: MV150
2.063.000 đ

Pin bộ đàm Hytera BL1719

Mã SP: BL1719
600.000 đ

Pin máy bộ đàm Hytera BL2102

Mã SP: BL2102
850.000 đ

Speaker Microphone Kenwood EMC-21

Mã SP: EMC-21
756.000 đ

Anten Kenwood VHF/UHF dùng cho bộ đàm

Mã SP: ANTEN VHF/UHF
252.000 đ

Bộ sạc pin để bàn Kenwood KSC-35S

Mã SP: KSC-35S
693.000 đ

Bộ sạc pin 6 học Kenwood KSC-356

Mã SP: KSC-356
15.057.000 đ

Pin sạc cho bộ đàm Kenwood KNB-63L

Mã SP: KNB-63L
756.000 đ

Pin sạc bộ đàm Kenwood KNB-45L

Mã SP: KNB-45L
756.000 đ

Nguồn bộ đàm Hypersia A2

Mã SP: NGUON-A2
80.000 đ

Đế sạc bộ đàm Hypersia A2

Mã SP: SAC-A2
80.000 đ

Pin bộ đàm Hypersia H1

Mã SP: PIN-H1
120.000 đ

Anten H1 cho bộ đàm Hypersia

Mã SP: ANTEN H1
40.000 đ

Bát cài cho bộ đàm Hypersia H1

Mã SP: CAI-H1
20.000 đ

Anten cho bộ đàm Hypersia A2

Mã SP: ANTEN-A2
50.000 đ

Anten cho bộ đàm Hypersia A1

Mã SP: ANTEN-A1
50.000 đ