Thiết bị quang & Cáp quang

Module quang SFP 1.25G RX1550, SC 20Km

Mã SP: SFP-RX1550-SC
780.000 đ

SFP Module 1.25G RX1550, LC 20Km

Mã SP: SFP-RX1550-LC
744.000 đ

Module quang SFP RUIJIE MINI-GBIC-SX-MM850

Mã SP: MINI-GBIC-SX-MM850
2.250.000 đ

Module quang SFP RUIJIE MINI-GBIC-LX-SM1310

Mã SP: MINI-GBIC-LX-SM1310
4.400.000 đ

Hộp nối cáp quang ODF treo tường

Mã SP: ODF TREO TƯỜNG
290.000 đ

Video Converter VANTECH VTF-16

Mã SP: VANTECH VTF-16
4.600.000 đ

Bộ nối cáp quang VANTECH VTA-01ST

Mã SP: VTA-01ST
55.000 đ

Dây nhảy quang Vcom

Mã SP: VCOM
54.000 đ 90.000 đ Giảm: 40 %

Dây cáp quang 2 core (FO) FTTH

Mã SP: 2 CORE (FO) FTTH
5.000 đ

Cáp quang HD-LINK Indoor SM G657A 1 core

Mã SP: INDOOR SM G657A 1 CORE
3.480.000 đ

Cáp quang HD-LINK Indoor SM G657A 2 core

Mã SP: INDOOR G657A 2 CORE
5.400 đ

Cáp quang HD-LINK OUTDOOR SM G657A 1 core

Mã SP: OUTDOOR SM G657A 1 CORE
4.320.000 đ

Cáp quang HD-LINK OUTDOOR SM G657A 2 core

Mã SP: OUTDOOR SM G657A 2 CORE
4.800.000 đ

Cáp quang HD-LINK OUTDOOR SM G657A 4 core

Mã SP: OUTDOOR SM G657A 4 CORE
5.520.000 đ

Cáp Quang HD-LINK Outdoor SM GYXTW 8 core

Mã SP: OUTDOOR SM GYXTW 8 CORE
21.000.000 đ

Cáp Quang HD-LINK Outdoor SM GYXTW 12 core

Mã SP: OUTDOOR SM GYXTW 12 CORE
25.800.000 đ

Cáp quang HDPRO Indoor Single Mode G657A 1 core

Mã SP: G657A 1 CORE-IN
4.800 đ 6.400 đ Giảm: 25 %

Cáp quang HDPRO Indoor Single Mode G657A 2 core

Mã SP: G657A 2 CORE-IN
4.350 đ

Cáp quang HDPRO Outdoor Single Mode G652D 12 core

Mã SP: G652D 12 CORE
16.500 đ 22.000 đ Giảm: 25 %

Cáp quang HDPRO Outdoor Single Mode G652D 2 core

Mã SP: G652D 2 COREE
57.000 đ 76.000 đ Giảm: 25 %

Cáp quang HDPRO Outdoor Single Mode G652D 4 core

Mã SP: G652D 4 CORE
6.750 đ 9.000 đ Giảm: 25 %

Cáp quang HDPRO Outdoor kèm nguồn Single Mode G652D 2 Core

Mã SP: G652D 2 CORE
13.500 đ 18.000 đ Giảm: 25 %

Cáp quang HDPRO Outdoor Single Mode G657A 4 core

Mã SP: G657A 4 CORE
6.150 đ 8.200 đ Giảm: 25 %