Thiết bị truyền hình

Nature TV

Mã SP: NATURE-TV
Giá liên hệ

Jack nối truyền hình cáp F5

Mã SP: JACK F5
12.000 đ 24.000 đ Giảm: 50 %

Jack nối truyền hình cáp – Jack anten

Mã SP: JACK TIVI
Giá liên hệ

Ghép màn hình Video Wall Controller Sofly

Mã SP: VD-WALL-CTR
đ 18.400.000 đ Giảm: 0 %

Khuyếch đại truyền hình cáp PACIFIC PDA-8640

Mã SP: PDA-8640
1.254.000 đ 1.900.000 đ Giảm: 34 %

Khuyếch đại truyền hình cáp PACIFIC PDA-8620

Mã SP: PDA-8620
320.000 đ 640.000 đ Giảm: 50 %

Khuyếch đại truyền hình cáp PACIFIC PAC-7535

Mã SP: PAC-7535
đ 1.885.000 đ Giảm: 0 %

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA8630

Mã SP: PDA8630
673.200 đ 765.000 đ Giảm: 12 %

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific DA20

Mã SP: DA20
684.000 đ 900.000 đ Giảm: 24 %

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 1 ra 2

Mã SP: PACIFIC-1-2
35.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 1 ra 4

Mã SP: PACIFIC-1-4
170.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 1 ra 3

Mã SP: PACIFIC-1-3
45.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 1 ra 6

Mã SP: PACIFIC-1-6
185.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 1 ra 8

Mã SP: PACIFIC-1-8
205.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4214AP

Mã SP: 4214AP
486.850 đ 535.000 đ Giảm: 9 %

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4212AP

Mã SP: 4212AP
451.200 đ 470.000 đ Giảm: 4 %