Tin tức

Truyền thông sâu rộng tới người lao động sứ mệnh chuyển đổi số

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Phan Tâm yêu cầu Công đoàn Ngành phải ý thức sâu sắc và truyền thông sâu rộng ...

Viettel tăng gấp đôi tốc độ 4G tại 12 tỉnh, thành phố

Nhằm phục vụ đầu xuân năm mới, mạng di động Viettel đã được tăng gấp đôi tốc độ 4G tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước bằng v...

Thành lập Khu CNTT tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1

Ngày 06/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 27/QĐ-TTg về việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập t...