Tổng đài điện thoại

Card ghi âm 4 cổng USB TANSONIC TX2006U4

Mã SP: TX2006U4
2.840.000 đ

Card ghi âm 8 cổng TANSONIC TX2006P311-8A

Mã SP: TX2006P311-8A
3.550.000 đ

Thiết bị ghi âm 16 cổng TANSONIC TX2006P311-16A

Mã SP: TX2006P311-16A
5.500.000 đ

Card mở rộng tổng đài IP NEC IP4WW-MEMDB-C1

Mã SP: IP4WW-MEMDB-C1
1.430.000 đ

Card mở rộng tổng đài IP NEC IP4WW-EXIFB-C1

Mã SP: IP4WW-EXIFB-C1
1.773.000 đ

Card mở rộng tổng đài IP NEC IP4WW-008E-A1

Mã SP: IP4WW-008E-A1
1.500.000 đ

Card mở rộng tổng đài IP NEC IP4WW-408E-A1

Mã SP: IP4WW-408E-A1
2.050.000 đ

Card mở rộng tổng đài IP NEC IP4WW-CFVRS-C1

Mã SP: IP4WW-CFVRS-C1
2.250.000 đ

Card mở rộng tổng đài IP NEC IP4WW-CFVMS-C1

Mã SP: IP4WW-CFVMS-C1
4.450.000 đ

Card mở rộng tổng đài IP NEC IP4WW-CFVML-C1

Mã SP: IP4WW-CFVML-C1
11.800.000 đ

Card Voip Gateway tổng đài NEC IP4WW-VOIPDB-C1

Mã SP: IP4WW-VOIPDB-C1
4.900.000 đ

Card Doorphone Panasonic KX-TDA0161

Mã SP: KX-TDA0161
5.280.000 đ

Card trung kế PRI Panasonic KX-NS0290CE

Mã SP: KX-NS0290CE
21.600.000 đ