Tổng đài điện thoại

Gateway 32 cổng FXO Synway SMG1032

Mã SP: SMG1032
36.110.000 đ

Gateway 24 cổng FXO Synway SMG1024

Mã SP: SMG1024
27.370.000 đ

Card trung kế PRI Panasonic KX-NS0290CE

Mã SP: KX-NS0290CE
21.600.000 đ

Gateway 16 cổng FXO Synway SMG1016

Mã SP: SMG1016
20.047.000 đ

Card trung kế tổng đài Panasonic KX-NS0280X

Mã SP: KX-NS0280X
19.380.000 đ

Cổng giao tiếp E1 YEASTAR TE100

Mã SP: TE100
18.740.000 đ

Gateway giao tiếp IP 16 cổng TA1610

Mã SP: TA1610
15.520.000 đ

Card mở rộng tổng đài IP NEC IP4WW-CFVML-C1

Mã SP: IP4WW-CFVML-C1
11.800.000 đ

Gateway 4 FXO + 4 FXS Synway SMG1008 4O4S

Mã SP: SMG1008 4O4S
11.150.000 đ

Gateway 8 cổng FXO Synway SMG1008

Mã SP: SMG1008
10.580.000 đ

Gateway giao tiếp IP 8 cổng FXO TA810

Mã SP: TA810
9.310.000 đ

Card GSM gateway 2 SIM TG200

Mã SP: TG200
8.472.000 đ